top of page

Donationer och gåvor

Stiftelsen Berget är helt beroende av gåvor från enskilda för att klara sitt uppdrag.
De intäkter vi får från vår gästverksamhet täcker inte de kostnader som Berget har och ändå är kostnaderna nere på en osannolikt låg nivå. Är efter år har exempelvis personalkostnaderna sjunkit och i dag sköts i princip hela verksamheten av ideella krafter.

 

Livet på Berget är en gåva!
Varje gäst, medarbetare, vän – alla är en gåva till gemenskapen!
För att Berget ska fortsätta leva och erbjuda kurser och retreater till rimliga priser är vi beroende av era gåvor, även ekonomiskt. 
Din gåva kan bli till stor hjälp och nytta
Om Du vill stödja Bergets vision och kallelse att verka för andlig fördjupning och Kyrkans enhet så finns det flera sätt för dig att stödja:

  • Bli medlem i vänföreningen. 300:-/år. Läs mer om Vänföreningen längre upp på denna sida.

  • Autogiro. Ge regelbundet en gåva, t ex varje månad.

  • Gåvobrev vid t ex födelsedag eller annan högtid.

  • Kontakta kansliet: info@berget.se eller 0248 797170.

  • Testamentsgåva till Berget. (läs nedan)

  • Skänka aktieutdelning skattefritt. (läs nedan)

Tack för Din gåva hälsar vännerna på Berget!

Ge en gåva till Berget

Hjälp oss göra skillnad

Tack för din donation!

Våra projekt

Det stora projektet just nu handlar om att komma tillrätta med vår energiförbrukning.

Vi vill satsa på solceller, batterilagring och värmepumpar.

Planen är att anlägga en solcellspark bakom Meditationsgården i backen ner mot Rättvik.

Insamling-Solcellspark-FB-liggande-2.jpg

Testamente
En testamentsgåva är ett sätt att stödja en verksamhet som betytt mycket i ens eget liv och som man önskar ska kunna fortsätta betyda mycket för andra människor.
Stiftelsen Berget har inga fasta inkomster. Ett sätt att stödja den framtida verksamheten är att skriva ett testamente till förmån för Berget. Man kan förordna att allt eller en viss del av tillgångarna skall tillfalla Stiftelsen Berget.
När man undertecknar ett testamente, fordras det att två personer som känner den som testamenterar är närvarande och sedan bevittnar namnteckningen. Testamentet bör sedan förvaras väl.
Ett annat sätt att stödja Berget är att i en dödsannons sätta in “Istället för blommor tänk på Stiftelsen Berget i Rättvik, BG 574-3323”

 

Skänk din aktieutdelning skattefritt till Berget
Så här gör du:
Du behöver ett VP-konto eller en depå för att kunna skänka bort din aktieutdelning. Om du inte vill donera hela utdelningen kan du öppna ett nytt VP-konto där du lägger de delar vars utdelning du vill skänka. Donationen är löpande och om du vill att den ska upphöra måste du anmäla det på en speciell blankett på VP-kontot eller kontakta banken om du har en depå.

1. Din donation måste göras innan bolagsstämman fattat beslut om årets utdelning.
2. Bestäm vilken/vilka aktieutdelningar du ska donera och hur mycket.
3. Det är viktigt att skilja mellan om aktierna finns på VP-konto eller om de ligger i depå, de framgår av årsbeskedet från banken
4. Om du har VP-konto ska du fylla i blanketten “Anmälan om rättighetshavare/gåvomottagare för VP-konto” och sedan lämna blanketten till din bank. En länk till pdf-filen som behövs finns här.
5. Om du har depå ska du be din bank om hjälp.
6. Spara kvittot från överföringen, det ska bifogas deklarationen följande år för att du ska slippa skatt.
För att du ska kunna skänka skattefritt måste du som har aktier meddela din bank redan före aktiebolagets årsstämma vilken organisation du vill stödja. Utdelningen måste alltså skänkas bort innan den nått dig.

Stiftelsen Bergets kontouppgifter

Bankkontonummer: 797 128 298
Clearingnummer: 6463

BANKGIRO: 574-3323

SWISHNUMMER: 123 337 20 75 

 

BIC: HANDSESS

IBAN: SE92 6000 0000 0007 9712 8298

Organisationsnummer: 883200-5949

Momsregistreringsnummer/VAT-nummer:SE883200594901

juni 004.jpg

Vi ser långsiktigt på vårt skogsinnehav. Vi är i behov av hjälp med slyröjnung och lättare gallringsarbeten. 2028–2032 är det dags för mer omfattande avverkning av delar av vårt skogsbestånd.

IMG_6098.jpeg
bottom of page