top of page

Volontär

Lev, be och arbeta med oss på Berget!

Stiftelsen Berget i Rättvik är en ekumenisk miljö, där människor från olika kyrkor och samfund möts. Stiftelsen erbjuder retreater och kurser på kristen grund. S:t Davidsgården är en renodlad retreatgård enligt en bestämd ordning medan Meditationsgården erbjuder kurser och retreater som kan vara utformade på lite olika sätt.

IMG_9008.jpg

Kallelsen

Att vara medarbetare på Berget är en kallelse. Gud kallar oss hit för att delta i det liv som levs här i bön och arbete för en kortare eller längre period. Vi är, var och en på sitt sätt, en liten sten i den stora byggnaden som Herren håller på att bygga: en helad och enad kyrka.

 

Gudstjänstliv

Gudstjänstlivet ger en ram och en fast struktur åt livet på Berget. Katolsk mässa firas oftast dagligen, och på helgerna Mässa i Svenska kyrkans ordning, förutsatt att det finns en katolsk och svenskkyrklig präst på plats.

När du bor och arbetar på Berget deltar du i ett regelbundet gudstjänstliv, där vi i bönen bygger upp vår enhet och vår vänskap. 

Vi ber laudes 7.55, middagsbön mitt på dagen 12.45, vesper 17.30 och avslutar dagen med completorium 20.45. Det är gudstjänstlivet som bygger upp gemenskapen på Berget. S:t Dominicus kapell är öppet dagligen för enskild bön, tillbedjan och meditation.

 

Gemenskap

Som medarbetare på Berget kommer du in i en gemenskap, vars uppgift är att i bön och arbete ”leva kyrkan”. Vår gemenskap står för en livsstil, där vi i vår omsorg om varandra och våra gäster vill vårda vänskapen och den gemenskap vi har i Kristus. I kärlek och barmhärtighet vill vi visa att Kristus är närvarande i och ibland oss.

 

Stillhet och tystnad

Berget är en miljö, där vi värnar och vårdar inte bara gemenskapen, utan också stillheten och tystnaden. 

 

Arbetet

Arbetsuppgifterna är av mycket praktisk natur: i första hand kök och städning. Du behöver inte vara utbildad kock!

Arbetstiden är schemalagd. Du arbetar 40 tim/vecka, med en eller ett par dagar ledigt åt gången. Är du här under en längre tid, har du även rätt till semester.

Kom och prova!

Provvecka

Eftersom Berget är en speciell miljö måste var och en som vill bli medarbetare först komma och känna sig för under en provvecka, för att sedan åka hem och tänka över erfarenheten. För denna vecka utgår ingen ersättning.

Under provveckan arbetar man vanligtvis i disken.

 

Du kan komma som:

  1. Volontär. Du kommer då först på prov en vecka, (för provveckan utgår ingen ersättning) för att känna på den speciella miljön och åker sedan hem för att tänka över saken. Om du bestämmer dig för att återkomma, så skrivs kontrakt på i första hand tre månader - kan förlängas till ett år.

  2. Helgarbetare och får då i regel ersättning för resan, men inte för arbetsinsatsen - utöver mat och logi.

  3. För korttidsarbetare, som stannar minst en vecka, görs individuella överenskommelser.

Som volontär arbetar man 40 tim/vecka enligt schema och får ut ca 1 400 kr/mån efter skatt.

Hör av dig till Ingrid Eriksson, ingrid@berget.se, så kommer vi överens om en provvecka!

IMG_0639b.jpg
bottom of page