top of page
IMG_1382.jpeg

Veckans gudstjänster på Berget

Vi ber tidebönerna vanligtvis i "S:t Davids kapell för enhet" där vi också firar Mässa i Svenska kyrkans ordning. I S:t Dominicus kapell firar vi katolsk Mässa och det är också en särskild plats för tillbedjan.

19 maj - söndag
7.55 Laudes i S:t Davids kapell

8.30 Mässa i Svenska kyrkans ordning i S:t Davids kapell

8.30 Katolsk Mässa i S:t Dominicus kapell
12.45 Middagsbön i S:t Davids kapell
17.30 Vesper i S:t Davids kapell
20.45 Completorium i S:t Davids kapell

20 maj - måndag
12.00 Katolsk Mässa med vigsel i S:t Dominicus kapell
17.30 Vesper i S:t Davids kapell
20.45 Completorium i S:t Davids kapell

21 maj - tisdag
8.30 Laudes i S:t Davids kapell
12.45 Middagsbön i S:t Davids kapell
17.30 Vesper i S:t Davids kapell
20.45 Completorium i S:t Davids kapell

22 maj - onsdag
7.55 Laudes i S:t Davids kapell

8.30 Mässa i Svenska kyrkans ordning i S:t Davids kapell

8.30 Katolsk Mässa i S:t Dominicus kapell
12.45 Middagsbön i S:t Davids kapell
17.30 Vesper i S:t Davids kapell
20.45 Completorium i S:t Davids kapell

23 maj - torsdag
7.55 Laudes i S:t Davids kapell

8.30 Mässa i Svenska kyrkans ordning i S:t Davids kapell

8.30 Katolsk Mässa i S:t Dominicus kapell
12.45 Middagsbön i S:t Davids kapell
17.30 Vesper i S:t Davids kapell
20.45 Completorium i S:t Davids kapell

24 maj - fredag
7.55 Laudes i S:t Davids kapell

8.30 Mässa i Svenska kyrkans ordning i S:t Davids kapell

8.30 Katolsk Mässa i S:t Dominicus kapell
12.45 Middagsbön i S:t Davids kapell
17.30 Vesper i S:t Davids kapell

19.30 Sakramental tillbedjan i S:t Dominicus kapell
20.45 Completorium i S:t Davids kapell

25 maj - lördag
7.55 Laudes i S:t Davids kapell

8.30 Mässa i Svenska kyrkans ordning i S:t Davids kapell

8.30 Katolsk Mässa i S:t Dominicus kapell
12.45 Middagsbön i S:t Davids kapell
17.30 Vesper i S:t Davids kapell
20.45 Completorium i S:t Davids kapell

26 maj - söndag
7.55 Laudes i S:t Davids kapell

8.30 Mässa i Svenska kyrkans ordning i S:t Davids kapell

8.30 Katolsk Mässa i S:t Dominicus kapell
12.45 Middagsbön i S:t Davids kapell
17.30 Vesper i S:t Davids kapell
20.45 Completorium i S:t Davids kapell

27 maj - måndag

8.30 Katolsk Mässa i S:t Dominicus kapell

12.45 Middagsbön i S:t Davids kapell
17.30 Vesper i S:t Davids kapell
20.45 Completorium i S:t Davids kapell

bottom of page