top of page
Pink Sugar

Läsplan för tideböner

Hänvisningar till sidor i vår tidebönsbok: Dag efter dag (från 2013).

BED MED OSS PÅ BERGET:
sommar och höst 2024

Hänvisningar till sidor i vår tidebönsbok: Dag efter dag.

 

TIDEN »UNDER ÅRET«

Tiden »under året« firar ingen speciell aspekt av Kristi hemlighet utan snarare

Kristusmysteriet i dess fullhet.

 

26/5–1/6, se vecka 4

2–8/6, se vecka 1

9–15/6, se vecka 2

16–22/6, se vecka 3

23–29/6, se vecka 4

30/6–6/7, se vecka 1

7–13/7, se vecka 2

14–20/7, se vecka 3

21–27/7, se vecka 4

28/7–3/8, se vecka 1

4–10/8, se vecka 2

11–17/8, se vecka 3

18–24/8, se vecka 4

25–31/8, se vecka 1

1–7/9, se vecka 2

8–14/9, se vecka 3

15–21/9, se vecka 4

22–28/9, se vecka 1

29/9–5/10, se vecka 2

6–12/10, se vecka 3

13–19/10, se vecka 4

20–26/10, se vecka 1

27/10–2/11, se vecka 2

3–9/11, se vecka 3

10–16/11, se vecka 4

17–23/11, se vecka 1

24–30/11, se vecka 2

 

Helgondagar och högtider att fira (se helgondelen s. 889 och framåt):

31/5 DEN SALIGA JUNGFRU MARIAS BESÖK, fest

1/6 S:t Justinus, martyr, († 165), minnesdag

2/6 KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID

3/6 S:t Charles Lwanga och hans följeslagare, martyrer († 1886), minnesdag

4/6 S:ta Maria Elisabeth Hesselblad, ordenskvinna, minnesdag, († 1957)

5/6 S:t Bonifatius, biskop och martyr († 754), minnesdag

7/6 JESU HJÄRTAS DAG, högtid

8/6 Jungfru Marias obefläckade hjärta, minnesdag

11/6 S:t Barnabas, apostel, minnesdag

13/6 S:t Antonius av Padua, präst och kyrkolärare († 1231), minnesdag

21/6 S:t Aloisius Gonzaga, ordensman († 1591), minnesdag

24/6 S:T JOHANNES DÖPARENS FÖDELSE, högtid

25/6 S:t David av Munktorp, abbot († 1082)

28/6 S:t Ireneus av Lyon, biskop och martyr († 202), minnesdag

29/6 S:T PETRUS OCH S:T PAULUS, APOSTLAR, högtid

3/7 S:T TOMAS, APOSTEL, FEST

10/7 S:t Knut, konung och martyr, Danmarks skyddspatron, († 1086), minnesdag

11/7 S:T BENEDICTUS AV NURSIA, ABBOT, EUROPAS SKYDDSPATRON († 547), fest 

15/7 S:t Bonaventura, biskop och kyrkolärare († 1274), minnesdag

20/7 S:t Thorlak, biskop, Islands skyddspatron, minnesdag

22/7 ST:A MARIA FRÅN MAGDALA, FEST

25/7 S:T JAKOB, APOSTEL, fest 

26/7 S:t Joakim och Anna, jungfru Marias föräldrar, minnesdag

27/7 S:ta Marta, S:ta Maria och S:t Lasaros, minnesdag

29/7 S:t Olav, konung och martyr, Norges skyddspatron († 1030), minnesdag

31/7 S:t Ignatius av Loyola, minnesdag

 

1/8 S:t Alfonso Maria de’ Liguori, biskop och kyrkolärare († 1787), minnesdag 

2/8 S:ta Katarina av Vadstena

6/8 KRISTI FÖRKLARING, fest

8/8 S:t Dominicus, präst († 1221), minnesdag 

9/8 S:ta Teresia Benedicta av korset, jungfru och martyr, Europas skyddspatron († 1942), fest

10/8 S:T LAURENTIUS, DIAKON OCH MARTYR, († 258), fest

14/8 S:t Maximilian Maria Kolbe, präst och martyr, († 1941), minnesdag

15/8 JUNGFRU MARIAS UPPTAGNING TILL HIMLEN, högtid

20/8 S:t Bernhard, abbot och kyrkolärare († 1153), minnesdag 

21/8 S:t Pius X, påve († 1914), minnesdag

22/8 Den saliga jungfru Maria drottningen, minnesdag 

24/8 S:T BARTOLOMAIOS, APOSTEL, fest

27/8 S:ta Monica, S:t Augustinus mor (†387), minnesdag 

28/8 S:ta Augustinus, minnesdag

29/8 S:t Johannes döparens martyrium, minnesdag 

 

3/9 S:t Gregorius den store, påve och kyrkolärare († 604)

8/9 DEN SALIGA JUNGFRU MARIAS FÖDELSE, fest

13/9 S:t Johannes Chrysostomos, biskop och kyrkolärare († 407), minnesdag

14/9 DET HELIGA KORSETS UPPHÖJELSE, fest

16/9 S:t Cornelius, påve (+253), och S:t Cyprianus (+258), martyrer, minnesdag

20/9 S:t Andreas Kim Tae-gon, präst, S:t Paulus Chong Ha-sang och deras efterföljare, de koreanska martyrerna († i mitten av 1800-talet), minnesdag

21/9 S:T MATTEUS, APOSTEL, fest

23/9 S:t Pios av Pietrelcina, präst (+1968)

27/9 S:t Vincent de Paul, präst († 1660), minnesdag

30/9 S:t Hieronymus, präst och kyrkolärare (+420), minnesdag

 

2/10 De heliga skyddsänglarna, minnesdag

4/10 S:t Franciskus av Assisi († 1226), minnesdag

7/10 S:TA BIRGITTA AV VADSTENA, SVERIGES OCH EUROPAS

SKYDDSPATRON, högtid

8/10 Den saliga jungfru Maria av Rosenkransen, minnesdag

15/7 Teresa av Jesus, jungfru och kyrkolärare (+1582), minnesdag

17/10 S:t Ignatius av Antiochia, biskop och martyr († 107), minnesdag

18/10 S:t Lukas, evangelist, fest

28/10 S:T SIMON OCH S:T JUDAS, APOSTLAR, fest

1/11 ALLA HELGONS DAG, högtid 

2/11 ALLA SJÄLARS DAG

4/11 S:t Carlo Borromeo, biskop († 1584), minnesdag 

9/11 LATERANBASILIKANS INVIGNINGSDAG

11/11 S:t Martin av Tours, minnesdag

12/11 S:t Josafat, biskop och martyr († 1623), minnesdag

21/11 Den saliga jungfru Marias tempelgång, minnesdag

22/11 S:ta Cecilia, minnesdag

24/11 KRISTUS KONUNGENS DAG, högtid

30/11 S:T ANDREAS, APOSTEL, fest

bottom of page