top of page

Publikationer

Här nedan finns några exempel på olika publikationer som Stiftelsen Berget gett ut genom åren.

Bergets vision

År 2009 skrev Bergets tidigare föreståndare, Per Mases, ner sina erfarenheter av Berget till en lång och inspirerande vision.

Årsredovisning

Varje år ger vi ut en årsredovisning för det föregående året som berättar om vad vi har gjort och hur det ser ut just nu vad beträffar Stiftelsen Berget, ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Unum

Senaste numret av Unum, en tidskrift för enhet och andlig fördjupning i Bergets anda.

Bönebrev

Bönebrevet är till för att inspirera Bergets bönegemenskap.

Meditationsledarbrev

Meditationsledarbrevet är ett brev för meditationsledare runt om i landet, för att informera och inspirera.

bottom of page