top of page

Bilder från Berget

Fotografier från Bergets historia och miljön med S:t Davidsgården, Meditationsgården, S:t Dominicus kapell, S:t Sigfrids Boklåda, Skogskapellet med mera,

bottom of page