top of page

Om Berget

Berget är en ideell stiftelse för kyrklig verksamhet som vuxit fram ur Stiftsgården i Rättvik, men som 1974 avskildes till en självständig stiftelse.

Stiftelsens syfte är att erbjuda retreater och annan verksamhet som ger andlig fördjupning och som främjar strävanden för Kyrkans enhet. Denna enhet får praktiska uttryck i livet på Berget, i vänskapen och gemenskapen.

Verksamheten är öppen för alla intresserade, oberoende av trostillhörighet.

Cirka 2.000 personer deltar i kurser och retreater per år. 

IMG_7898.JPG

Gårdarna

Gårdarna på Berget, S:t Davidsgården byggd 1960-62 och Meditationsgården byggd 1972-73, har uppförts tack vare enskilda människors gåvor. Läs mer i boken "Gud vi tackar Dig".

S:t Davidsgården är en retreatgård, byggd endast för retreat. Här har givits retreater sedan 1962. I retreaten lämnar man sin vardag, för att kunna lyssna inåt och uppåt– man ”solar sig i Guds kärlek”.

På Meditationsgården lär man ut kristen djupmeditation enligt za-zenmetoden. Za-zen betyder ”sitta till stillhet“. Meditationsgården erbjuder ett rikt utbud av kurser, som samlas under rubrikerna

  • Att finna sig själv

  • Etik och människosyn

  • Andlig vägledning

  • Kulturens källor

Retreat – vad, varför och hur?
Ordet retreat betyder att dra sig tillbaka. En retreat är ett tillfälle att dra sig tillbaka från vardagen för att lyssna inåt och uppåt. I Bergets retreatmiljö, S:t Davidsgården, vill vi främja stillhet, öppenhet, tillitsfullt lyssnande. Jesus säger till lärjungarna: ”följ med mig bort till en öde trakt så att ni får vila er lite”. Stommen i retreaten är den dagliga mässan och tidebönen. Rummen på S:t Davidsgården är avskalat enkla. Säng, litet skrivbord, stol, bokhylla, någon kristen tavla eller symbol. Det är allt.

Meditation – vad, varför och hur?
På Berget använder vi oss av Za-Zen-metoden – ”sitta till stillhet”. Det är en metod som för in i en avspänning som samtidigt är vakenhet och uppmärksamhet. Det som anmäler sig av sådant som varit gömt under olika försvar, kommer upp till medvetandet i den takt man själv orkar med.
Kroppen får sitta sig till stillhet och hela människan får hjälp att komma i balans. Med all tydlighet erfar vi att människan är en fysisk-psykisk andlig helhet. Kroppen är ”den helige Andes tempel”!
Att djupmeditation och bön inte får skiljas från varandra har också blivit alltmer uppenbart. Vi slutar inte att vara kristna därför att vi mediterar. När kärleken blir vår inriktning finns bönen där, som spontan enkel bön (”hjärtats bön”) eller som ”den rena bönen” – bön utan ord.

Hur kommer man till Berget?

Berget ligger 3 km norr om Rättviks järnvägs- och busstation vid väg 70 mot Mora.

Anländer Du med tåg eller buss?

Då vill du kanske ha skjuts från stationen i Rättvik till Berget.

Tyvärr finns det inte längre taxi i Rättvik och Leksand och vi kan inte garantera att någon kan hämta dig på stationen. Du kan däremot när du anmäler dig notera ankomsttid i fältet “skjuts” och vilken tid ditt tåg eller din buss kommer, så ska vi göra vad vi kan för att hjälpa till.

IMG_3542.jpeg
bottom of page