top of page

Kristen djupmeditation

Sedan Meditationsgården byggdes i början av 1970-talet har Berget varit en plats öppen för sådant som meditation, yoga, zen och annat som man ofta förknippar med det som kommer från öst. Berget vill fortsätta att vara en plats där den kristna tron både förkunnas klart och rent i bön, undervisning och gemenskap men också där hela människan får vara med, där lärdomar från öst får finnas med, där sökare inom nyandlighet känner 

Ikonen i meditaitonshallen

VAD ÄR KRISTEN DJUPMEDITATION?
Genom att sitta sig till stillhet och vara i djup vila i vaket tillstånd, så förbereder vi oss att vara inför Gud. Att vara inför Gud är ett tillstånd där kunskap, prestation, meriter, utbildning, karriär, förflutet inte har någon betydelse. Vi behöver inte vara på något speciellt sätt eller göra något speciellt. Mer än att närvara. Men det krävs disciplin, mod, vilja, tid och en öppenhet för att närvara när Herren ger oss sin välsignelse och låter sitt ansikte lysa över oss och give oss frid.

I detta tillstånd är vi både mottagliga och generösa, vi bär Gud inom oss samtidigt som han bär oss. Vi läker inifrån genom att erkänna, acceptera och förlåta. Vi är i en inre, stilla och ordlös bön, där inför Gud. Genom att bli medveten och uppleva Guds närvaro, får vi också del av hans nåd och kärlek. Inget behöver sägas, förklaras eller förtydligas. Vår nakna närvaro framför Guds blotta närvaro är hoppfull och helande.

Om vår kropp är en del av Jesu kropp, vår själ/ande är en del av Gud och vår andning är en del av den Helige Anden, då blir meditationen ett praktiserande av den heliga Treenigheten i en liten och personlig skala. Andedräkten är ett fantastiskt verktyg som alla människor oavsett samhällsklass alltid har med sig. Om andedräkten är vår andes beklädnad så blir det lite gudomligt att få uppleva ett enda andetag riktigt medvetet och med full närvaro.

Alltid när Gud har velat ingripa i historien (eller en människas liv) har Gud kallat och förberett någon på detta. För det mesta kallade han någon ut ur hans normala omgivning, och förde honom ut i öknen. Där förblev han en längre tid, tills Gud uppenbarade sig för honom. Vägarna till Gud är flera. En är tredelningens väg: reningens, upplysningens och enhetens. Det vill säga, det som vi kan uppleva i meditationen. Det är ingen lätt väg men den är okomplicerad. Den renar genom att föra oss till vår inre öken. Där faller allt oväsentligt bort och det väsentliga uppenbarar sig. Den upplyser oss genom att möta Gud innebär alltid också att man kommer till insikt om sig själv. Till slut upplever vi enhet: I himlen kommer vi inte att tänka på Gud. Vi kommer att skåda honom och förutsättningen för att kunna fyllas av Gud är att vi är fullständigt tomma.

Kristen djupmeditation skiljer sig från annan typ av tyst meditation genom att vi återvänder till vår natur och urtillstånd där vi är orienterade mot Gud och där vi är fria från habegär, maktbegär och ärelystnad. Vi tömmer oss för att Gud ska kunna fylla oss. När vi har fått rutin på hur vi mediterat och förhåller oss (kroppsställning och inställning) så finns det två enkla kontroller för att se om vi mediterar rätt: 
1) Var är min uppmärksamhet? På mig eller Gud? 
2) Är jag beredd att lida? Den andra frågan kan nog skrämma bort många oerfarna men om man gör allting annat rätt (att man osjälviskt, öppet, mottagande och accepterande är inför Gud) så följer det sig naturligt att man är beredd att lida. Det vill säga, när man är i och upplever trygghet, kärlek och enhet, då är man beredd att lida. Beredd att oförberedd tappa taget.

Att handleda meditation

(Enligt Margareta Bolin, tidigare ledare i meditationsledarutbildningen)

 

Förslag på inledning av meditation när gruppdeltagarna sitter:
Känn kontakten mot underlaget i fötter, knän och sittben. Ur den trygga förankringen kan vi låta ryggen växa uppåt i kroppens lodlinje genom att tillåta vår svank och genom att räta på bröst, rygg och nacke. Vi släpper all spänning i axlar och mage och lägger händerna på plats. Vi låter blicken vila på golvet cirka 1,5 meter framför oss, vi ser utan att se. Så låter vi tankarna komma och gå och låter andningen ske utan att styra den. Vi låter allting vara som det är och går in i den stillhet som finns i vårt djup.

Sedan kommer några korta ord som anger den kristna inriktningen, exempelvis:
I vårt djup möter vi Guds kärlek, låt oss bli stilla.
I Guds tystnad får jag vara, ordlös, stilla, utan krav (SvK psalmbok 522).
Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom (1 Joh 4:16-21).
Jesus säger: Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet (Joh: 14:27).

Förslag på hur man kan säga för att man ska kunna känna in lodlinjen (stående):
Känn fötternas kontakt med golvet, känn att det är en jämn tryckfördelning mellan båda fötterna och lika mycket tryck udner hälarna som under trampdynorna. Gör en liten pendelrörelse framåt och bakåt och känn hur trycket ändras. Stanna upp när trycket är jämt fördelat.

Känn knäna, känn att de är mjuka och inte översträckta.

Känn höftområde och svank. Försök hitta en naturlig svank och tillåt den. Låt så överkroppen växa uppåt i en hållning där du kan känna tillförsikt, glädje och styrka. Dra in hakan lite och känn att du skulle kunna bära en börda på huvudet.

Känn att du har släppt all spänning i axlarna, skaka på armarna och känn att de får hänga fritt. Försök släppa all spänning i magen och ge rum för andningsrörelserna. Styr inte andningen, låt det andas i dig.

Rekommenderade regler:
• Respektera dina egna och deltagarnas inre upplevelser genom att ha tystnad i kapprum/hall innan meditationen.
• Information ges innan meditationen startar.
• Tystnad i meditationshallen/platsen.
• Undvik att gå över golvet framför platsen man sitter.
• Tag bort väskor, vattenflaskor och annat så att meditationsplatsen är så ren som möjligt.
• Behåll tystnaden i kapprum/hall efter meditationen, om det är möjligt.

Meditationshallen
Meditationsledarbrev nummer 1 2024

Meditationsledarbrev

Några gånger per år skickar vi ut ett meditationsledarbrev till de som gått vår meditationsledarutbildning och andra intresserade.

 

Meditations-grupper

ORTER OCH KONTAKTUPPGIFTER TILL GRUPPER MED KRISTEN DJUPMEDITATION:


Om informationen behöver uppdateras vänligen meddela oss på: info@berget.se

Alingsås
Stockslyckekyrkan måndag 19.30-20.30, en halvtimme aktiv avspänning och en halvtimme tyst meditation i kyrkan.
Katarina Sandblom, tel 0302-37437.

Arvika
Trefaldighetskyrkan måndag 18.30 introduktion, 19.00 meditation. Bengt Larne, 0570-728215, 070-6003836, Bengt.Larne@svenskakyrkan.se

Borås
Carolikyrkan, meditationer på söndagar 19.30 (med introduktion 19.10 efter Taizemässan). Christer Säll 033-416302

Botkyrka
Tegnérpaviljongen, Tullinge gård, Adler Salvius väg 2, Tullinge, tisdagar 19, Jan Sääf, tel 0708-160739, jan.saaf@bredband.net, Peter Johansson, peter.g.johansson@svenskakyrkan.se

Enskede Årsta församling, Årsta kyrka. Måndagar: introduktion kl.17:30, sittningen börjar kl.18.00. Kontakt Eric Dominicus: eric.dominicus@svenskakyrkan.se
070-2015383

Eskilstuna
Fors Kyrka, tisdag 18.30 introduktion, 19.00 meditation. Gert Olsson, 016-4033634, gert.olsson@svenskakyrkan.se

Falun
Tisdagar kl. 18.30 i Kristine kyrka,  Luisfran Rodriguez-Perez, luisfran.rp49@gmail.com

Funbo
Funbo församlingshem, torsdag kl. 19.15, Anders Nilsson, 018418102, anders.r.nilsson@svenskakyrkan.se

 

Gagnef
Gagnefs församlingshem, torsdag 18.30-19.30. Birgitta Mikaelsson, 070-9229468, birgitta.mikaelsson@telia.com

Gävle
Heliga trefaldighets kyrka. Månd. lunchmeditation 12.15, intro 12.00 och Torsd. meditation 18.00, intro 17.30. Elisabeth Persson, klases@telia.comHelena Fransson  070 578 07 09.

 

Hedesunda kyrka, Söndag 18.30 introdkution, 19-20 meditation. Elisabeth Persson, klases@telia.com.

Göteborg
Guldhedskyrkan, måndagar 17.00 varannan vecka. Info/ ledare Birgitta Person tel: 031 731 86 24,  birgitta.person@svenskakyrkan.se

 

Härlanda kyrka torsdagar under terminstid med start den 12 januari 2017 kl 19.15 – 20.00. 
19.15- 19.30 akustisk gitarr (drop in), 19.30-19.50 Vi sätter oss till stillhet.
Introduktioner för nybörjare är därefter torsdagar kl 19.00. Har du några frågor maila Josefine Rubenson, josefine.rubenson@svenskakyrkan.se, eller se hemsidan; http://www.svenskakyrkan.se/harlanda

Hindås
Hindås kyrka,  Jämna onsdagar kl 18.00. Mer info på hemsidan: http://www.bjorketorpsforsamling.se.

Hudiksvall
Jakobs kyrka, tisdag 18.45 introduktion, 19-20 meditation. Ann-Louise Åkerlund, 072-588 9548, Ellinor Kallberg, 0650-540788, ellinor.kallberg@svenskakyrkan.se

Härnösand
Härnösands missionskyrka, Brunnshusg 11,  fredagar 18.00. Introduktion 17.30 för den som önskar.
Ledare Jarmo Nykyri 070-2125713 och Cristina Grönros 070-3271875

Häljarps församlingsgård
Söndagar 18-19, med introduktion 17.45. Lisbeth Lindell 0731-835370 lisbethlindell@live.se

Järvsö
Järvsö kyrka, tisdag 19.30 meditation. Eva-Lotta Berg, tel 0651-76 04 41, mobil 070-656 0493, eva-lotta.berg@svenskakyrkan.se

Karlstad
Domkyrkan under terminerna, torsdag 18 mässa, 18.30 introduktion, 19 meditation, Cecilia Hardestam, 0767-66 15 32, cecilia.hardestam@svenskakyrkan.se

Katrineholm
Nävertorps församling, Blomstervägen 14, måndag 18.30 introduktion, 19 meditation. Klas Lövgren, 070-3322345, klas_lovgren@tele2.se

Knivsta
S:ta Birgittakyrka. Varannan måndag (jämna veckor) kl 19.00. Barbro Malmström, barbro.malmstrom@yahoo.com.

Kungsbacka
Tölö församling, varannan onsdag kl 19, Per Jönsson 0300-43 40 04, Per.jonsson@svenskakyrkan.se

Leksand
Sten Boman 0247-80700, 070-6390508

Lerum
Aspenäs kyrka, tisdagar kl 19, introduktion 18:30. Gunilla Rödström, 0302-525285, gunilla.rodstrom@svenskakyrkan.se

Lidingö
Bodals kyrka , Bodalsvägen 24, torsdag 17.45 introduktion med avspänning, 18.30 meditation. Tuia Hammare tel 076-6201709, tuia.hammare@svenskakyrkan.se

Linköping
Slaka kyrka måndag 19.00-20.15. Annika Pohl 070-619 2858, annika.pohl@svenskakyrkan.se

Domkyrkan, meditation varje måndag kl 19-20. Introduktion för nya första måndagen i månaden kl 19-20. Information: Marianne Langby Modéus, 013-20 50 54. Meditationsledare Anna Fyrenius 0709 72 05 31 och Birgitta Widén 0702 92 65 15.'

Luleå
Luleå Domkyrka, varannan torsdag (jämna veckor), kl 18-19, introduktion 17.30, Karins Sandlund-Nareus, 0920-264840, karin.sandlund-nareus@svenskakyrkan.se

Porsökyrkan, torsdagar udda veckor 18.30-19, introduktion 18.15, Ulrika Enström 0920-277083, ulrika.enstrom@svenskakyrkan.se

Lund
Liberiet, tisdag 13-14, torsdag 17-18.30, 19.30-21, fredag 7-8, 8.45-10, Pelle Bengtsson 046-188151

Malmö
S:t Mikaels församling, fredag kl 10, Sophie Anderzen, 040-279332, sophie.anderzen@svenskakyrkan.se

S:t Johannes församling, onsdag 17, Johnny Wegestål, 073-6849013, johnny.wegestal@svenskakyrkan.se

Mölndal
Fässbergs kyrka, onsdag 18.30 mässa, 19.15-20 meditation, därefter completiorum. Klas Hermansson 031- 87 13 28, prytz.krona@gmail.com, Ingela Dahl, 031-776 9692, ingela.dahl22@bredband.net

Nacka
Blomdalsvägen 2, 136 47 Nacka, onsdag, Henric Larsson 073-46 33 94

Norrköping
Tyst meditation i Hedvigs Prästgård – pilgrimsgård
Måndag kl. 18.00
Fredagar kl 10.00
Introduktion för nybörjare ges varje gång 30 minuter innan.
Hedvigs Prästgård – pilgrimsgård ligger på Fleminggatan 8 bakom Hedvigs kyrka.

Per-Olof Engström 011 – 24 14 28           Per-olof.engstrom@svenskakyrkan.se

http://www.svenskakyrkan.se/stolof/hedvigsprastgard

Norrtälje
Norrtälje kyrka, tisdag kl.19. Selma Haraldsdóttir 0706 292758 selma.haraldsdottir@svenskakyrkan.se

Nyköping
Alla Helgona församling, måndag 18.30 introduktion, 19-20 och 20-21 meditation. Anne Bjurström, 0155-751 15, anne.bjurstrom@svenskakyrkan.se

Nynäshamn
Måndagar klockan 18.00 i Nynäshamns kyrka. Introduktion 17.30 här får Du stöd och hjälp att hitta Din sittställning.
Vi sitter två 2 x 20 min med meditativ gång mellan sittningarna. Meditationen avslutas ca. 19.00.
Ledare: Kenneth Kollberg Tel: 070-760 26 26, kollbergs@stadsnat.org

Oslo, Norge
Dialogsenteret Emmaus. Pusterom og kveldsmeditasjon hver mandag i Paulus kirke på Birkelunden, Grünerløkka, Oslo, kl.19.30. Pusterom m. avspenning og meditasjon, kl. 21 kveldsmeditasjon. Kontaktadresse: Emmaus, Olaf Ryes plass 7, 0552 Oslo. telefon: +47-2280 5858

Piteå kyrka
Onsdag kl. 12.00 mellan 18/1 - 22/3 2017. Introduktion för nybörjare kl. 11. Kontakt: Inger Lundgren 070-568 70 17

Robertsfors
Robertsfors församlingsgård, måndagar, Introduktion 18.30. Meditation 19.00
annika.nordqvist@svenskakyrkan.se

Sigtuna
Sigtuna församling, måndagar kl 19, introduktion kl 18.30.
https://www.svenskakyrkan.se/sigtuna/kristen-djupmeditation
Karolina Johansson diakon, karolina.j.johansson@svenskakyrkan.se
Sigtunastiftelsen, Refugiet, torsdagar 8-8.20, under terminerna

Skärholmen
Skärholmens församling, torsdagar 16.30, za-zen, avslappningsmeditation. introduktion kl 16. Ziad Abu.Ali, 08-680 9460, skarholmen@svenskakyrkan.se

Hässelbystrands kyrka meditation torsdagar kl 18.30. Christer Schwartz

Stockholm
Brommadialogen, Åkeshovsvägen 29, 168 39 Bromma. Leif Erik Holmkvist

 

Fruängen, Torsdagar, 9.00, Maria-salen, gränsande till Fruängens kyrka. Bertil Närding bertilnarding@gmail.com, 073-6712093

Hedvig Eleonora kyrka, Andreaskoret, Östermalmstorg, måndagar kl 12, Eva-Stina Sjöberg, 073-0586412. eva-stina.sjoberg@svenskakyrkan.se, Tisdagar, Andreaskapellet, kl 17, introduktion 16.30, Stefan Holmberg, http://www.hedvigeleonora.se

 

Maria Magdalena församlingsgård, Ragnvaldsgatan 10. Tisdag 18.30-19.40.  Laila Wallny-Eddegren 070-357 7327, laila.wallny.e@ownit.nu

 

Västermalms församling, S:t Görans församling, onsdag 11.30, en söndag per månad 17-18, Maria Skogh 08-54570958

 

Bromma församling, torsdag 17 introduktion, 17.30-18 meditation, Ingrid el Qortobi, 08-56435500, Carl Aumalis lördag 1 gång i månaden meditationsretreat

Trollbäckens kyrka, Tyresö församling, torsdagar 17.30-18.30. Introduktion kl 17, Charlotta Lindholm Lundblad carlotta.lindholmlundblad@svenskakyrkan.se 08 410 937 98

Svanskog, Säffle
Svanskogs församlingshem, måndagar 15.30, Säffle kyrka, tisdagar 19.30. S. Kerstin Olsson diakon/ församlingskurator i Säffle pastorat tel 0533-691307

 

Tolfta
Nathanaelkyrkan, onsdag 17.45, introduktion 17.30. Pernilla Dahlberg, 070-251 8595, pernilladahlberg@telia.com, Samordnare; diakon Carina Vindeland, 0293-222 03, Carina.vindeland@svenskakyrkan.se

Tranås
Tranås kyrka, tisdag 17.30 och torsdag 12.00. Irma Hermansson 070-958 1864

Trelleborg
Hammarlövs församling: Västra Tommarps kyrka måndag kl. 17.30. Adress: Tommarps byaväg 17-0, Trelleborg. Kontakt Magnus Haraldsson, magnus.haraldsson@svenskakyrkan.se.

Uddevalla
Uddevalla kyrka, måndag 18.00 avspänning och meditation, Åsa Wallström 0704-152678

Umeå
Backenkyrkan, torsdag 9.00 avspänning och meditation, 19.00 meditation.

 

Sjukhuskyrkan, NUS, Susanne Kostet, Karin N Hansson och Gustav Ericsson, 090-7851300

 

Stadskyrkan, måndag 18.40, Kenneth Nordgren 090-200 2605. Mattias Lundström, 070-3363191.

 

Ålidhemskyrkan, Tisdagar kl 18.15 jämn v 1×20 min, udda v 2×20 min med meditativ gång. Torsdagar 09.30-12.00
Kontakt Erik Hansson 090-2002716

Kyrkan på Campus, Mattias Hjalmarsson

 

Upplands-bro
Farstastrandkyrkan, torsdag 19, Margareta Fridén 08-58480884, 58246018; torsdag 17.45-18.45, Leena Kuronen 08-4473470

 

Uppsala
Almtunakyrkan, varannan söndag 19, Harriet Sundström, harriet.sundstrom@svenskakyrkan.se

 

Gottsunda kyrka, tisdagar kl 15. Kontakt: gottsunda.forsamling@svenskakyrkan.se, Åsa Emrén, 018-430 3813

 

Helga Trefaldighets kyrka, söndag 19.30. Marianne Granat 018-324206, 0705-683987, magra@telia.com

 

Varberg
Varbergs kyrka tisdagar 7:00-7:45 Ingång från torgsidan från 6:50, dörren låses 7:00 för att bevara lugnet under meditationen. Mer info finns här: https://www.svenskakyrkan.se/varberg/meditation.
Lina Gyllensvärd, lina.gyllensvard@gmail.com, 0709-81 00 15
Dagny Willner, dagnywillner@yahoo.com, 0725-27 92 36

 

Vingåker
Glasmästareg 1, 643 33 Vingåker, Erik Persson, 0709-152007

 

Vällingby
Vällingby församling, tisdag 19, Ingemar Åsjö 08-4458500

 

Västerås
Domkyrkan, söndag 19.30 introduktion, 20 meditation. Helene Wiberg tel 070-373 70 87, Staffan Häggeborn tel 070-46 78 622

 

Gideonsbergkyrkan, söndag 18.30 introduktion, 19 meditation. Kontaktperson: Birgitta.wendelius@svenskakyrkan.se Tel 021-108624

 

Växjö
Johannesgården, Hovshaga, söndagar kl. 20. Kerstin Adolfsson tel 0730/661213

 

Åkersberga
Kyrkligt Centrum, ingen aktiv grupp just nu, Camilla Gradén 08-54084535

 

Åland
Mariehamn, onsdag, Maria Båsk-Hellström, 221 00 Mariehamn

Saltviks församling, söndag 18, Runa Lisa Jansson, Anja Salmén

 

Örnsköldsvik
Arnäs kyrka, Kärlekens kapell, söndag 17:15 introduktion, 18:00 Meditation. Kristina Widmark 0660-37 52 00.

 

Överluleå
Matteuskyrkan, varannan söndag 17.30 introduktion, 18-19 meditation. 
Tel 0921-18985, 070-6708985

 

Överluleå-Sävast
Mariakyrkan, onsdag 19.45-20.45. 
Charlotte Karlsén 0921-69243, 69240

bottom of page